Sabtu, 19 September 2020
- - - - - -
A+ R A-

 

Bil

Tarikh dan No. Warta

 

Kandungan

 

1.

 

3/3/1960

 

No. 131

 

 

PETALING JAYA (CHRISTIAN) RULES, 1960

 

2.

 

20/4/1971

 

Enakmen No. 3 - 1971

 

 

ENAKMEN MENGAWAL LEMBU-KERBAU 1971

CONTROL OF CATTLE ENACTMENT 1971

 

6/7/1972

 

Sl. P.U. 9

 

ENAKMEN MENGAWAL LEMBU-KERBAU

(ENAKMEN SEL. NO. 3 TAHUN 1971)

CONTROL OF CATTLE ENACTMENT

(SELANGOR ENACTMENT NO. 3 OF 1971)

 

3.

 

29/11/1973

 

SI.P.U.16

 

KAEDAH-KAEDAH (TANAH PERKUBURAN HINDU) PETALING JAYA, 1973

PETALING JAYA (HINDU CEMETERY) RULES, 1973

 

4.

 

21/5/1992

 

Sel.P.U. 38

UNDANG-UNDANG KECIL PERUNTUKAN MENGENAI LESEN BERSESAMA (MAJLIS PERBANDARAN PETALING JAYA) 1992

PROVISION OF JOINT LICENCE (MUNICIPAL COUNCIL OF PETALING JAYA) BY-LAWS 1992

ROAD TRAFFIC (PROVISION OF PARKING PLACES) PETALING JAYA ORDER 1992

 

5.

 

14/9/1995

 

Sel.P.U. 23

KAEDAH-KAEDAH PEKERJA (KELAKUAN DAN TATATERTIB) MAJLIS PERBANDARAN PETALING JAYA 1995

PETALING JAYA MUNICIPAL COUNCIL EMPLOYEES (CONDUCT AND DISCIPLINE) RULES 1995