Sabtu, 19 September 2020
- - - - - -
A+ R A-

SENARAI AKTA YANG DIGUNAPAKAI

 

 

BIL.

 

 

AKTA

 

NO. AKTA

1.

Akta Kerajaan Tempatan 1976

Akta 171

2.

Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974

Akta 133

3.

Akta Perancang Bandar dan Desa 1976

Akta 172

4.

Akta Pengangkutan Jalan 1987

Akta 333

5.

Akta Makanan 1983

Akta 281