Rabu, 29 January 2020
- - - - - -
A+ R A-

Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam di dalam proses mengedarkan tong sampah MGB 120L percuma kepada semua penduduk kediaman bertanah di kawasan pentadbiran Majlis. Justeru itu, Jabatan telah mewujudkan talian hotline pemberian tong sampah tersebut iaitu : - 

011-35951511. 
 
Oleh yang demikian, tuan/puan boleh menghubungi talian hotline seperti di atas untuk maklumat lanjut.
 
Sekian, terima kasih. 

"MEMBANGUN BANGSA MEMAKMUR NEGERI"
"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"
 
Saya yang menurut perintah,
 
Hairul Norsaldiah binti Reseh @ Hj. Ya’acob
Pembantu Tadbir
b.p. Pengarah
Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal & Pembersihan Awam
Majlis Bandaraya Petaling Jaya
Tel : 03-7954 1440 ext 117    Faks : 03-7954 1579